Povolenia

V rámci našej inžinierskej činnosti v stavebníctve Vás zastúpime pred príslušnými úradmi, správcami inžinierskych sietí. Zabezpečíme Vám potrebné dokumenty a podklady k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Ponúkame:

- územné rozhodnutie

- stavebné povolenie

- kolaudačné rozhodnutie

- zabezpečenie energetického certifikátu

 

Napojenia na inžinierske siete

Čoraz viac klientov žiada zabezpečenie realizácie pripojenia rodinného domu na inžinierske siete
s príslušnými zmluvami. Preto sme sa rozhodli rozšíriť portfólio o túto činnosť. Zastúpime Vás
pred realizátorom prípojok (voda, kanalizácia, elektrika, plyn) a správcami inžinierskych sietí,
aby ste nemuseli absolvovať nespočetný výjazd na pozemok.

Ponúkame:

- zabezpečenie osadenia vodovodnej šachty s vodomernou zostavou, napojenia rodinného domu
   na verejnú vodovodnú sieť so zmluvou

- zabezpečenie osadenia revíznej šachty, napojenia rodinného domu na verejnú kanalizačnú sieť
   so zmluvou

- zabezpečenie osadenia skrine s elektrickým rozvádzačom a elektromerom, napojenia rodinného
   domu na verejnú elektrickú sieť so zmluvou

- zabezpečenie osadenia skrine plynovej zostavy s plynomerom,  napojenia rodinného domu
   na verejný STL plynovod so zmluvou

 

Pôsobíme v okresoch BA, SC, DS. Konečná cena závisí od požadovaného rozsahu služieb.

VYBAVENIE POVOLENÍ

Odporúčania

Kancelária: 

Kostolná 291/3A

930 02 Orechová Potôň

(ulica obecného úradu)

GPS súradnice: 48.017317, 17.534102

Kontaktná osoba:

Ing. Attila Tompa – autorizovaný stavebný inžinier

mob: 0907 280 401

e-mail: at@tompa.sk

Ing. Attila Tompa © 2011 - 2019 / všetky práva vyhradené

Powered by GCGRAFICS